Division Nordland


img 1

Heinrich Himmler med svenska frivilliga

Heinrich Himmler talar med svenska frivilliga i Sennheim 1943. Från höger ses Walther Nilsson, Karl-Olof Holm, estlandssvensken Emil Lindström och Carl-Martin Ågrahn.

img 2

Prickskytt ur Waffen-SS

En väl kamouflerad prickskytt kunde orsaka fienden svidande förluster. Två av Tysklands bästa prickskyttar var Max Zastrow och Josef ”Sepp Allerberger. Soldaten med kikaren är observatör och meddelar mål och träffresultat. När man retirerade kunde prickskytten fördröja fiendens framryckning och hela enheter kunde hejdas om befälen träffades. Sovjetiska prickskyttar hade order att skjuta männen ”med de smala benen”, det vill säga officerarna som bar ridstövlar. Serviser vid tunga vapen, rapportkarlar och stridsvagnsbesättningar var också prickskyttarnas måltavlor.

img 3

Rasputitsa

Rasputitsa är ett ryskt namn för den tid på hösten och våren då regnen förvandlar marken till bottenlös gyttja. De tyska soldaterna på östfronten fick lära sig begreppets innebörd och konsekvenser den hårda vägen. Truppförflyttningar och underhållstransporter fastnar obönhörligt i leran. Fordonet på bilden är en Kübelwagen, den tyska motsvarigheten till amerikanska arméns klassiska jeep. Ingenjören Ferdinand Porsche utvecklade på Hitlers anmodan fordonet för Wehrmacht.

img 4

Frivillig i ”Wiking”

Markus Ledin från Midsommarkransen i Stockholm som frivillig i ”Wiking” sommaren 1941. Ledin deserterade hösten 1944 från fronten i Baltikum till Sverige.

img 5

Halvbandvagnar i snöslasket

En kolonn halvbandvagnar i snöslasket på östfronten. Denna Schützenpanzerwagen (SdKfz 251/1) var ett multifunktionellt stridsfordon, avsett för både transport av trupp och uppsutten rörlig strid. Fordonet rymde förare och signalist samt tio stridsutrustade pansargrenadjärer. Vagnen vägde 8 ton, hade en maxhastighet på 53 km/tim och var beväpnad med två kulsprutor 7,92 mm MG 42. Hanomagverken i Hannover producerade 10 602 exemplar av denna halvbandvagn från september 1943 till mars 1945. Foto: Charles Trang

img 6

En okänd Untersturmführer

En okänd Untersturmführer ur Nordland stående vid den frontala Maschinengewehr 42 (MG 42) på en halvbandvagn. I Röda armén kallades MG 42, för ”Hitlers lie” eller ”det elektriska geväret”. Det vägde 11,5 kg och hade en teoretisk eldhastighet av 1 500 skott per minut. Den långa pipan, den raka visirlinjen och ett bra benstöd medförde hög träffsäkerhet. Skottvidden var 2 000 meter och vapnet var lämpat för massframställning och var billigt att producera. Drygt 400 000 exemplar tillverkades 1942–1945. Foto: Charles Trang

img 7

Tilldelades postumt riddarkorset

En Panther ur pansarbataljon Hermann von Salza i Narva. Personen i svart pansarjacka och vita byxor är SS-Obersturmführer Rudolf Rott, kompanichef. Bredvid honom till vänster står SS-Hauptscharführer Trautmann. Panthern på fotot tillhör den första produktionsversionen av modell D med en upphöjd kupol och 60 mm frontpansar. Panthern var byggd som ett svar på den sovjetiska T 34:an och var tänkt att ersätta de äldre stridsvagnsmodellerna Panzer IV och III. Rudolf Rott var österrikare och stupade den 12 februari 1945 vid Klein-Silber i Pommern. Han tilldelades postumt riddarkorset.

img 8

Svenska frivilliga i Narva

Troligtvis ett av de mest kända fotona på svenska frivilliga i Narva. Från vänster: Gösta Borg, Hans-Caspar Kreuger, Hans-Gösta Pehrsson, Gunnar Eklöf, Carl Svensson och Thorkel Tillmann. Kreuger gick aldrig på Junkerskolan i Tölz utan blev befordrad till SS-Untersturmführer för sina meriter som krigskorrespondent.

img 9

Bombräd förvandlar den historiska barockstaden Narva till en ruin

Det sovjetiska stridsflyget förvandlade under sin bombräd 6–7 mars 1944 den historiska barockstaden Narva till en ruin. Detta foto visar förödelsen. Fortifikationsexperten och krigsrådet Erik Dahlbergh försåg från 1680-talet Narva med en ny stadsplan och en gördel av bastioner runt staden som dittills saknat moderna befästningar. Bastionerna fick ärevördiga namn som Victoria och Gloria.

img 10

Krigskyrkogården för Nordland

Krigskyrkogården för Nordland i Narva våren 1944. Platsen är stadsdelen Kreenholm utmed Narvafloden, något söder om stadens centrum. Huset i bakgrunden var före kriget administrationsbyggnaden för Kreenholms stora textilindustri och det har samma funktion i dag. Gravarna jämnades med marken av Röda armén efter att de erövrade Narva i juli 1944. Foto: Geir Brenden

img 11

En av de mest fanatiska svenska nazisterna

Den svenske krigskorrespondenten Hans-Caspar Kreuger, här med sin chaufför, inspekterar ruinerna på en gata i Narva. Krueger var tidigt en av de mest fanatiska svenska nazisterna och skrev under kriget ett antal artiklar i SS propagandatidskrifter. Efter kriget emigrerade Krueger till Buenos Aires där han drev en resebyrå, ”Via Nord”, och var aktiv i olika högerextrema nätverk i Europa.

img 12

Kompanier och bataljoner utplånade

Under den sovjetiska offensiven genom Ingermanland i januari 1944 utplånades hela kompanier och bataljoner ur III SS-pansarkåren. På fotot ligger en rad stupade tyska och skandinaviska SS-soldater ur Nordland för identifiering och summarisk begravning. Fotot är taget vid Narva i februari 1944.

img 13

Hemliga foton utsmugglade

Fotot är taget i hemlighet och utsmugglat till svenska försvarsstaben. Det visar en svensk soldat i tysk tjänst med det nya bärbara pansarvapnet som kallades Panzerschreck. Fotot överlämnades till den svenske militärattachén i Berlin av tre SS-svenskar på permission med uppgifter om vapnets prestanda. Raketenpanzerbüchse 44 slog igenom pansaret på nästan alla sovjetiska stridsvagnar.

img 14

Raketartilleribatteri monterat på tysk kopia

En 8 cm SS-Vielfachwerfer, från Friedrich Fleckes raketartilleribatteri vid Narva 1944. Mannen till höger i snödräkt och med kikare på bröstet är Matthias Kleinheisterkamp. Raketvapnet hade 24 projektiler och var monterat på ett bepansrat terrängfordon, Maultier (gep Zgkw S305), och var en tysk kopia på Röda arméns Stalinorgel. Kleinheisterkamp begick troligen självmord i april 1945 och Flecke saknas sedan slutstriden om Berlin 1945.

img 15

Information till Nordland

Besättningen i en av Nordlands halvbandvagnar som tillhörde kompanistaben får information av en mc-ordonnans. I bakgrunden står husen i brand efter den senaste striden.

img 16

Han ledde pionjärbataljonen i division Wiking

Max Schäfer från Karlsruhe gick med i nazistpartiet 1930. Vid fälttåget i Sovjetunionen ledde han pionjärbataljonen i division Wiking och fick riddarkorset för enhetens framgångsrika insatser. Schäfer tjänstgjorde i III SS-pansarkåren 1944 och ledde kårpionjärbataljonen. Under de hårda reträttstriderna ledde Schäfer flera stridsgrupper. För sina insatser dekorerades han med eklöven till riddarkorset och Ehrenblattspange. Schäfer överlevde kriget och avled 1987.

img 17

Stupad i Kurland

SS-Obersturmführer Rune Ahlgren stupade i Kurland. Officeren Ahlgren var en av 28 svenskar som stupade i tysk tjänst. Den svenska plutonen reducerades kraftigt eftersom många deserterade och stridsmoralen var låg.

img 18

Schwimmwagen

En Schwimmwagen ur Waffen-SS efter ett tyskt motanfall. I bakgrunden lavetten till en tung sovjetisk granatkastare.

img 19

Tredje riket har gått under

Tredje riket har gått under i en storm av eld och järn. En sönderskjuten halvbandvagn ur Nordlands spaningsbataljon den 2 maj 1945 på Friedrichstrasse efter det misslyckade utbrytningsförsöket över Weidendammer Brücke den 1 maj 1945. Vid sidan av halvbandvagnen ligger den döda besättningen.

img 20

Kastades in i några av de dittills hårdaste striderna

Arne Johansson tjänstgjorde i Nordlands spaningsbataljon och kom till Kurland i oktober. Han kastades in i några av de dittills hårdaste striderna. Under reträttstriderna i Pommern vid Gross- Wachlin den 6 mars 1945, sårades Johansson svårt. Flera försök gjordes för att rädda honom men den ihärdiga granatkastarelden från Röda armén omöjliggjorde att släpa honom till de egna linjerna.